Legal

Aquest document té la consideració dun contracte escrit i signat. L'accés, la navegació i la utilització del lloc web https://www.pyramidseeds.com/ implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d'ús.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el web. Si no esteu d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu cap pàgina del lloc web.

DADES DE LA COMPANYIA.

  • Identitat: TRAVEL NOSTRUM S.L
  • Domicili social: Roca i Umbert, 15, bajos, 327 08907, L'Hospitalet, España
  • C.I.F. núm: B64790454
  • Correu electrònic: info@travelnostrumsl.com

Pots contactar amb nosaltres telefònicament mitjançant el número de telèfon 93 637 37 12

2. OBJECTE I ÀMBIT DAPLICACIÓ.

Aquestes condicions d'ús regulen l'accés, la navegació i l'ús del web https://www.pyramidseeds.com/, sens perjudici que pyramidseeds.com/ es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del web, així com les condicions requerides per accedir-hi i/o utilitzar-les. L'accés i l'ús dels continguts del Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen acceptar-los.

https://www.pyramidseeds.com/ es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol modificació de la mateixa manera com apareixen aquestes condicions d'ús oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada a els usuaris.

3. ACCÉS I REGISTRE.

L'accés als continguts de la web és totalment gratuït, sens perjudici que hi pugui haver apartats o serveis particulars que requereix per a ús i gaudi l'abonament d'alguna quantitat econòmica, que serà en tot cas degudament informada, i que en tot cas, el usuari haurà d'acceptar expressament en cas de voler-ne gaudir.

Per poder accedir als nostres serveis hauràs d'emplenar el formulari de contacte de https://www.pyramidseeds.com/, on hauràs d'introduir totes les teves dades reals i veraces, atès que serà l'única manera que haurem de poder contactar amb tu, així com gestionar correctament la nostra relació comercial.

Queda prohibit accedir a la Web per part de menors de 18 anys. Això no obstant, en cas d'accés a la Web i registre per part d'un menor d'edat, es presumeix que l'accés s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals, sense perjudici que pyramidseeds.com/ es reserva el dret de fer totes les verificacions que consideri oportunes.

L'accés i navegació de la Web no requereixen registre, però, per realitzar qualsevol compra o per rebre publicitat, informació i ofertes periòdiques de les nostres campanyes promocionals i dels nostres productes, caldrà emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. Emplenar els formularis de contacte és, tret que s'indiqui expressament el contrari, gratuït.

En cap concepte pyramidseeds.com/es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, per la qual cosa cadascun d'aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i errors que posteriorment puguin derivar-se de la manca de veracitat de les dades.

3.1. REQUISITS PER REGISTRAR-SE COM A USUARI.

Ser major d'edat és requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari i proporcionar totes les dades requerides i catalogades com a obligatòries. De la mateixa manera, l'usuari registrat assumeix que el compte d'usuari registrat és personal i intransferible, tenint en compte que només es poden registrar persones físiques, i en queden excloses les persones jurídiques.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

pyramidseeds.com/ és titular o, si escau, compte les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts del Web.

En cap cas s'entendrà que l'accés, la navegació i la utilització de la Web per part de l'usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part de pyramidseeds.com. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i serveis de la Web dins d'un àmbit estrictament domèstic.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de pyramidseeds.com/ o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment pyramidseeds.com/ o dels seus titulars legítims. En cap moment, llevat de manifestació expressa en contra, l'accés, la navegació o la utilització del Web i/o dels seus continguts, confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius que s'hi inclouen.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis de la Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos a la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb lautorització prèvia, expressa i per escrit de pyramidseeds.com/ o, si escau, del titular dels drets corresponents.

5. ENLLAÇOS

5.1 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que a la Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts embeguts, pyramidseeds.com/ informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint pyramidseeds.com/ ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des de la web.

En conseqüència, pyramidseeds.com/ no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des de la Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, fitxers, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, ho hauran de comunicar immediatament a pyramidseeds.com/ als efectes que es procediu a deshabilitar l'enllaç d'accés, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del web a una altra pàgina web aliena no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre pyramidseeds.com/ i el responsable de la pàgina web aliena.

5.2 ENLLAÇOS AL CANAL DEL WEB EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

pyramidseeds.com/ posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines de la Web i al Blog a diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ex. Facebook, Instagram, etc.). La instal·lació d'aquestes aplicacions a la Web i al Blog té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals a les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre pyramidseeds.com/ i el propietari, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i l'aprovació per part de pyramidseeds.com/ dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas, pyramidseeds.com/ comparteix amb Facebook o Instagram o cap altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta a les presents Condicions d'ús, així com a la Política de Privadesa. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari vulgui proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint en aquest procés pyramidseeds.com/

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i l'autenticació de l'usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes a la web i fora del control de pyramidseeds.com/. En accedir a les xarxes externes esmentades, l'usuari ingressa en un entorn no controlat per pyramidseeds.com/, per la qual cosa pyramidseeds.com/ no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Com que pyramidseeds.com/ no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que pyramidseeds.com/ no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

5.3 ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ A LA WEB

pyramidseeds.com/ no autoritza l'establiment d'un enllaç a la web des d'aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que dirigeixin a la Web, sempre que compleixin les condicions següents: a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut de la Web o parts del mateix de cap manera; b) no està permès crear un browser ni un border environment sobre les seccions de la Web, ni de cap altra manera es podrà modificar la Plataforma; c) no està permès fer manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre la Web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que pyramidseeds.com/ ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web on s'estableix aquest enllaç; d) la pàgina web on s'estableixi l'enllaç a la Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

pyramidseeds.com/ no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la Web.pyramidseeds.com/ no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la Web que estableix aquest enllaç amb destinació a la Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels continguts, en general.

6. CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització de la Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense, i, més específicament i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

1. Usar el Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat oa l'ordinador d'un tercer;

2. Usar la Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

3. Usar la Web per recollir dades de caràcter personal daltres usuaris;

4. Registrar-se a través del web amb una identitat falsa, suplantat a tercers o utilitzant un perfil o fent qualsevol altra acció que pugui confondre altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;

5. Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de pyramidseeds.com/ ni als serveis oferts a través del Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

6. Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació de la Web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts a la Web;

7. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura de la Web o als sistemes o xarxes depyramidseeds.com/, així com als sistemes i xarxes connectats a la Web.

8. Impedir el desenvolupament normal d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, la participació o el funcionament d'aquells, o falsejant-ne el resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d'ús.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per l'usuari, podrà portar aparellada l'adopció per pyramidseeds.com/ de les mesures oportunes emparades en dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l'eliminació o bloqueig del compte del usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

De la mateixa manera, la web compta amb àrees a través de les quals els usuaris poden participar, publicar continguts propis i/o compartir continguts propis o publicats per pyramidseeds.com/. Aquestes àrees poden ser pròpies de pyramidseeds.com/ i per tant dependents i controlades per aquesta, o alienes a pyramidseeds.com/, tractant-se de xarxes socials independents i alienes a la nostra organització, respecte de les que no podem responsabilitzar-nos, ni del correcte funcionament , ni les condicions i polítiques disposades pels seus responsables, sent el mateix usuari el que haurà de consentir i assumir en tot moment el tractament que es realitzi de la informació publicada a les esmentades plataformes.

En tot cas, us informem que quan l'usuari participi en qualsevol d'aquestes zones, la resta d'usuaris de la Web podrà accedir i utilitzar tots els continguts publicats per l'usuari. pyramidseeds.com/ no pot controlar quin ús faran altres persones dels teus continguts i, per tant, pyramidseeds.com/ no se'n fa responsable. pyramidseeds.com/ us recomana que no publiqueu dades de caràcter personal o materials protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial o qualssevol altres drets.

Per tal que la Plataforma sigui un entorn segur i per protegir els nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts:

1. Que es puguin considerar una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat.

2. Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment oportú dels seus titulars.

3. Que vulnerin el secret de les comunicacions, la infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial, o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

4. Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, homòfoba, fraudulenta o de qualsevol manera contrària a la moral o l'ordre públic.

5. Que continguin spam i/o enllaços a llocs sense relació amb l'espai corresponent.

6. Que tinguin per finalitat promoure i/o publicitar la venda, el consum i/o l'ús de qualssevol productes i/o serveis i, en particular, de medicaments, preparats amb fins medicinals i/o productes sanitaris, o influir-hi presa de decisió d'altres usuaris pel que fa a un determinat tractament, oa la prospecció comercial a favor de qualsevol fabricant de medicaments i/o de productes sanitaris.

7. Que incloguen publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

L'usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi com a conseqüència. Encara que no es produís cap reclamació d'un tercer, pyramidseeds.com/es reserva la possibilitat d'impedir l'accés a la Web o de la possibilitat de participar al bloc als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

pyramidseeds.com/no controla el contingut publicat pels usuaris a la Web i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. Tot i això, pyramidseeds.com/ es reserva la possibilitat de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris al Blog i, en cas que vulneri les presents condicions d'ús o la Política de Privadesa, d'editar-lo o eliminar-lo. Així mateix, si trobeu alguna informació o contingut a la Web que pugui ser no adequada, contrària a la normativa vigent, o contrària a les condicions disposades en aquesta Web, preguem que ho posi en coneixement immediat de pyramidseeds.com/ a través de els diferents mitjans disposats per fer-ho.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

pyramidseeds.com/ no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis de la Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d'aquesta.

En conseqüència, pyramidseeds.com/ no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de la Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus i/o altres components nocius a la Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat de la Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; (v) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts de la web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que pyramidseeds.com/ estableix a la Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la Web .

Tot i això, pyramidseeds.com/ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic , com dels continguts publicats a la Web.

Si l‟usuari tingués coneixement de l‟existència d‟algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i/o qualsevol altre dret , haurà de notificar-ho immediatament a pyramidseeds.com/ perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.pyramidseeds.com/ no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del web.

En tot cas, pyramidseeds.com/ es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporalment o permanent, l'accés, la navegació, l'ús, l'allotjament i/o la descàrrega del contingut i/o l'ús de serveis del Web, amb o sense notificació prèvia, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquestes condicions d'ús, sense que hi hagi possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privadesa que tot usuari ha d'acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se a la Web.

Tot usuari que accepti les presents condicions d'ús, accepten de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privadesa, assistint-li en aquest sentit els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les vostres dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s'informa a l'esmentada Política de Privadesa.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest lloc web, i sempre que la legislació de consumidors així ho permeti, ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, així com a la legislació nacional espanyola vigent al moment del litigi. Per presentar reclamacions en l´ús dels nostres serveis el client pot contactar amb nosaltres a través del nostre número de telèfon (+34) 93 864 89 56, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

10. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres Usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web estaran sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. La importació, tinença i trànsit de llavors de cànnabis estan exempts de la regulació de la Convenció Única sobre Estupefaents (Viena, 1961) que exclou les llavors de cànnabis dels estupefaents sotmesos a fiscalització internacional.

Hi ha moltes diferències de país a país amb respecte a la regulació de les llavors de cànnabis, és molt important informar-se del tema a cada país des d'on vulgui ordenar.

A països com Espanya, Itàlia, Holanda, Anglaterra, Àustria, Irlanda, Canadà, Suïssa, Polònia o Japó el comerç de llavors no requereix permís. Però en alguns països, la simple possessió de llavors de cànnabis és il·legal. Per aquesta raó Pyramid Seeds us prega informar-vos sobre la legislació del vostre país.

El comerç de llavors de cànnabis és absolutament legal a Espanya, però la llei penal espanyola sanciona com a delicte contra la salut pública el cultiu de plantes de cànnabis destinades a la venda o trànsit.

Queda prohibit distribuir les nostres llavors a països on la possessió o el trànsit de llavors de cànnabis són il·legals (els Estats Units d'Amèrica, Canadà, Turquia, Argentina, Mèxic i altres).

No autoritzem tercers a distribuir les llavors de Pyramid Seeds a països on el comerç de llavors de cànnabis és il·legal.

Queda prohibit vendre llavors de Pyramid Seeds menors d'edat.

11. DRETS RESERVATS

Els continguts mostrats són propietat de Pyramid Seeds, i no permeten la lliure utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, del material gràfic i informatiu, com ara logos i informació extreta de la base de dades, a tercers. Llevat que no intervingui declaració prèvia expressa l'usuari s'abstindrà d'obtenir o descarregar qualsevol tipus de contingut existent en aquest web, essent únicament permesa la visualització i la possibilitat de fer còpies per a ús personal.

12. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La documentació continguda a les bases de dades està sempre sotmesa a les característiques dels productes, podent variar en el contingut o expressió gràfica. Pyramid Seeds no es fa responsable dels canvis o variacions que puguin afectar les descripcions/propietats dels productes. L'equip de Pyramid Seeds no vol incloure ningú a actuar contra la llei, per tant els clients són responsables dels seus propis actes futurs.

13. POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades introduïdes a la base de dades seran tractades de forma secreta i confidencial, i no seran revelades a tercers. Fent ús del nostre formulari de registre, lusuari expressa estar dacord amb la política de protecció de dades, permetent laccés a les dades dels nostres fitxers automatitzats. Pyramid Seeds es fa responsable de la informació enviada, i la seva introducció és sempre voluntària per part de l'usuari.

Complim el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal en la seva integritat, i el nostre funcionament s'ajusta plenament al que estableix aquesta norma.

Per a qualsevol dubte o aclariment adreça't a l'equip de Pyramid Seeds

Product added to wishlist
Producte afegit per comparar.