Informacje prawne

Zgodnie z ustawą LSSI (Ustawa 34/2002) poniżej przekazujemy dane wymagane przez normę:

  • Pyramid Seeds jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TRAVEL NOSTRUM SL
  • Adres: Roca Umbert 15, Bajos. 08907 Barcelona.
  • Numer VAT: B64790454 E-mail: info@travelnostrumsl.com

Poniższe informacje odpowiadają warunkom użytkowania, ograniczeniom odpowiedzialności i obowiązkom przyjętym i zobowiązanym do przestrzegania przez użytkowników tej publicznej strony internetowej od 2007 roku pod domeną www.pyramidseeds.com. Dlatego domena referencyjna www.pyramidseeds.com jest zdefiniowana jako „Strona”. Definiujemy „Użytkownika” jako osobę fizyczną lub prawną, która korzysta lub przegląda Stronę. Definiujemy „Treść” jako wszystkie strony składające się na domenę www.pyramidseeds.com, zawierające teksty, zdjęcia, grafikę, ikony, logo, linki i ogólnie wszelkiego rodzaju materiały zawarte na Stronie.

Niniejsza nota prawna może podlegać zmianom i aktualizacjom, dlatego Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z notą prawną za każdym razem, gdy przegląda Stronę.

Każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta lub przegląda Stronę, staje się Użytkownikiem, a to oznacza pełną i całkowitą akceptację wszystkich ogólnych klauzul i warunków zawartych w tej części Uwag Prawnych, a także Warunków. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany i zobowiązuje się do korzystania ze Strony i Treści zgodnie z obowiązującym prawem, a także zgadza się NIE wykorzystywać żadnej z Treści do celów lub skutków niezgodnych z prawem.

Biorąc pod uwagę dynamiczne i zmieniające się środowisko informacji, które istnieją na Stronie, nie gwarantujemy pełnej prawdziwości, dokładności, rzetelności, użyteczności i/lub aktualności Treści.

Informacje zawarte na stronach składających się na ten Portal mają wyłącznie charakter informacyjny, konsultacyjny, informacyjny i reklamowy. W żadnym wypadku nie oferują ani nie mają charakteru wiążącego lub umownego zobowiązania.

Pyramid Seeds nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zawartości Strony, na którą odpowiada wyłącznie użytkownik, który uzyskuje do niej dostęp lub z niej korzysta, oraz zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub usunięcia informacji zawartych na stronie. Jak również jego konfigurację lub prezentację, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, bez ponoszenia za nie odpowiedzialności.

Ustawodawstwo i jurysdykcja

Ogólnie rzecz biorąc, relacje z naszymi Użytkownikami, które wynikają ze świadczenia usług zawartych na naszej stronie internetowej, będą podlegać hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji. Import, posiadanie i handel nasionami konopi są wyłączone spod regulacji

Jednolitej Konwencji o Środkach Odurzających (Wiedeń, 1961), która wyklucza nasiona konopi z narkotyków podlegających międzynarodowej kontroli.

Istnieje wiele różnic w zależności od kraju, jeśli chodzi o regulacje dotyczące nasion konopi, bardzo ważne jest, aby znać ustawodawstwo każdego kraju, w którym chcesz kupować.

Handel nasionami konopi jest w Hiszpanii całkowicie legalny, ale hiszpańskie prawo karne penalizuje uprawę roślin konopi na sprzedaż lub handel jako wykroczenie przeciwko zdrowiu publicznemu.

Nie upoważniamy stron trzecich do dystrybucji nasion Pyramid Seeds w krajach, w których posiadanie lub handel nasionami konopi jest nielegalny.

Zabronione jest sprzedawanie nasion Pyramid Seeds osobom niepełnoletnim.

Wszelkie prawa zastrzeżone

Przedstawione treści są własnością Pyramid Seeds, która nie zezwala na bezpłatne użytkowanie, zmianę, eksploatację, reprodukcję, dystrybucję lub publiczne udostępnianie materiałów graficznych i informacyjnych, takich jak logo i informacje pochodzące z bazy danych, osobom trzecim. O ile nie zostało to wyraźnie określone wcześniej, użytkownik powstrzyma się od uzyskiwania lub pobierania wszelkiego rodzaju treści na tej stronie, przeglądanie i powielanie kopii jest dozwolone tylko do użytku osobistego

Ograniczenie odpowiedzialności

Dokumentacja zawarta w bazach zawsze podlega charakterystyce produktów i może różnić się treścią lub wyrazem graficznym. Pyramid Seeds nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje lub odmiany, które mogą mieć wpływ na opisy/właściwości produktów. Zespół Pyramid Seeds nie chce, aby ktokolwiek działał wbrew prawu, więc klienci są odpowiedzialni za swoje przyszłe czyny.

Polityka prywatności

Zgodnie z Ustawą Organiczną 15/1999 o Ochronie Danych Osobowych, dane wprowadzone do bazy danych będą traktowane w sposób tajny i poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim. Korzystając z naszego formularza rejestracyjnego, użytkownik wyraża zgodę na politykę ochrony danych, umożliwiając dostęp do danych w naszych zautomatyzowanych plikach. 

Pyramid Seeds nie ponosi odpowiedzialności za przesłane informacje, ponieważ ich wprowadzenie jest zawsze dobrowolne przez użytkownika.

W pełni przestrzegamy przepisów Ustawy Organicznej o Ochronie Danych Osobowych, a nasze działanie jest w pełni zgodne z postanowieniami wg normy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt z zespołem Pyramid Seeds.

Product added to wishlist
Produkt dodany do porównania.